Przydatne linki

Poniżej zamieszczamy linki do serwisów internetowych oraz wykaz podstawowych aktów prawnych związanych bezpośrednio z czynnościami notarialnymi i pracą notariusza:

Akty prawne:

  • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
  • Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie.
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.
  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.
  • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.
  • Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn.
  • Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych.
  • Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.